Veulen vreugde

anders afspenen

In het wild spenen veulens zichzelf af. De melkproduktie van de merrie veranderd van samenstelling, loopt geleidelijk terug en het veulen scharrelt steeds meer z’n eigen kostje bij elkaar. Wanneer het veulen ongeveer tien maand oud is wordt er een nieuw veulen geboren en is de melktap voor de bijna jaarling definitief gesloten. De jaarlingen zijn inmiddels behoorlijk zelfstandig, maar blijven, na het fysieke afspenen, nog een jaar of twee bij hun moeder in de kudde. Het hele afspeenproces gaat op mentaal, emotioneel en fysiek vlak geleidelijk.

In het afspeenproces van onze gedomesticeerde veulens zouden we rekening moeten houden met dat gegeven. Een geleidelijk proces, waarbij we het vermogen tot zelfregulatie aanspreken en stimuleren, is voor de merrie en het veulen veel minder stressvol en geeft het veulen een goede start in zijn eerste stappen naar volwassenheid.

Zelfregulatie

Zelfregulatie betekent dat paarden verstandige keuzes kunnen maken in lastige situaties. Nadenken in plaats van een vlucht- of vechtreactie, en met als gevolg zelfstandig spanning/adrenaline kunnen laten afvloeien. 

Het zelfregulatiesysteem van wilde paarden is veel beter afgestemd en ontwikkeld dan dat van onze gedomesticeerde paarden. Dat komt enerzijds omdat wilde paarden in stevige, sociale kudde (familie) structuren kennis en ervaring doorgeven en anderzijds omdat het zelfregulatiesysteem van paarden niet is ontworpen voor een leven in een door mensen gecreëerde leefomgeving. 

Onze verantwoordelijkheid dus om onze paarden te helpen met de ontwikkeling van een goed functionerend zelfregulatiesysteem en het afspeenproces speelt daarin een cruciale rol. Belangrijk dus om dit op een goede manier te laten verlopen. 
Dit betekent een ingrijpend proces opknippen in behapbare stappen en tijd investeren! Essentieel voor de ontwikkeling van zelfregulatie is dat merrie en veulen in elke stap helemaal kunnen ontspannen voordat je naar een volgende stap gaat!

Praktisch

De belangrijkste ingrediënten voor een succesvol afspeenproces zijn: 

Afhankelijk van de situatie en de faciliteiten kun je met bovenstaande ingrediënten het afspeenproces vormgeven.

Voorbeeld (zo zou je het kunnen doen):

Met behulp van twee, direct naast elkaar gelegen, paddocks/weitjes of stallen, waarbij fysiek contact mogelijk is en ruwvoer beschikbaar is.

Het is belangrijk om je te realiseren dat, ondanks het feit dat het veulen inmiddels al behoorlijk zelfstandig is en in de wei niet meer bij z’n moeder in de buurt blijft, een fysieke barrière altijd stress oplevert. Het staan in twee gescheiden ruimtes is veel ingewikkelder dan samen in één ruimte waarin de onderlinge afstand veel groter is. 

Let hierbij op tekenen van ontspanning zoals kauwen, likken, gapen, een ontspannen lichaamshouding, eten en het niet op elkaar gefocust zijn. 

Paarden leren op het moment dat ‘druk’ wegvalt. De druk is in dit geval het gescheiden zijn. Merrie en veulen weer bij elkaar brengen op het moment dat er ontspanning is, ‘installeert’ bij beide een ontspanningspatroon. 

Loopt de spanning op, neem dan de merrie aan een halster. Geef haar een kader en voorkom dat ze onrustig langs de afscheiding heen en weer gaat lopen. Help haar met het afvloeien van de spanning. Zo breng je rust en kan ook het veulen makkelijker ontspannen. 

LET OP: Blijft de spanning toch oplopen, dan is de stap te groot of de omgevingsfactoren te onrustig. 

Minuten in het begin, maar als het ontspanningspatroon goed bevestigd is, kun je vrij snel opbouwen. Zodra ze rustig een uur of drie naast elkaar in de paddock kunnen staan, zonder zich nog erg op elkaar te focussen, kun je elke dag een paar uur verlengen.

Neem ook voor deze stap de tijd en bouw het ‘op afstand staan’ geleidelijk op. 

Een extra tip:
Het totale afspeenproces is voor zowel de merrie als voor het veulen veel gemakkelijker wanneer zowel veulen als merrie samen staan met andere paarden. Ze ontlenen veel steun aan elkaar. 

Toekomst
Anders afspenen is investeren in de toekomst. Jonge paarden met een goed functionerend zelfregulatiesysteem zijn mentaal en emotioneel fitter en beter in balans. Een dikke plus voor paardenwelzijn en in het kader van (sport)prestaties ook niet verkeerd. 

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen over het afspeenproces van jouw veulen(s), bel of mail gerust. 

Eef Veenstra
25 april 2023

Hulp nodig?

Stuur me een bericht, dan help ik je! Kost niks 😉

Liberty workshop

Liberty workshop

Inspirerende liberty workshop waarin je leert om meer kwaliteit in connectie en verbinding te brengen.
Liberty dynamics

Liberty dynamics

Inspirerende liberty workshop waarin je leert om meer kwaliteit in connectie en verbinding te brengen.
Horsemanship experience

Horsemanship experience

Een cursusweekend waarin jouw persoonlijke aandachtspunten en vragen centraal staan en gaan we in ‘all seriousness’ op zoek gaan naar ‘playfullness’ en expressie.
Liberty dynamics

Liberty dynamics

Inspirerende liberty workshop waarin je leert om meer kwaliteit in connectie en verbinding te brengen.
Gymnastiserend Grondwerk

Gymnastiserend Grondwerk

Een intensieve workshopdag waarin we op zoek gaan naar de balans tussen ontspanning, ritme, buiging en energie.
Gymnastiserend grondwerk

Gymnastiserend grondwerk

Een intensieve workshopdag waarin we op zoek gaan naar de balans tussen ontspanning, ritme, buiging en energie.
Horsemanship masterclass

Horsemanship masterclass

Een cursusweekend waarin jouw persoonlijke aandachtspunten en vragen centraal staan en gaan we in ‘all seriousness’ op zoek gaan naar ‘playfullness’ en expressie.
Zelfregulatie

Zelfregulatie

Een intensieve workshopdag waarin we op zoek gaan naar de balans tussen ontspanning, ritme, buiging en energie.
Gymnastiserend grondwerk

Gymnastiserend grondwerk

Een intensieve workshopdag waarin we op zoek gaan naar de balans tussen ontspanning, ritme, buiging en energie.
Horsemanship experience

Horsemanship experience

Een cursusweekend waarin jouw persoonlijke aandachtspunten en vragen centraal staan en gaan we in ‘all seriousness’ op zoek gaan naar ‘playfullness’ en expressie.